เชิญชวนผู้ประกันตนสิทธิประกันสังคม "ทำฟัน" ไม่ต้องสำรองจ่าย 900 บาทต่อปี

    

โรงพยาบาลสิชล เชิญชวนผู้ประกันตนสิทธิประกันสังคม "ทำฟัน" ไม่ต้องสำรองจ่าย 900 บาทต่อปี โค้งสุดท้าย ปี 2561 ถึงสิ้นเดือนธันวาคม 2561 ปีนี้