1 - 7 พฤศจิกายยน 2561 สัปดาห์สุขภาพจิต

    

โรคติดเกมเป็นโรคทางจิตเวช โรคที่เกิดจากพฤติกรรมเสพติด ในทางสมองมีลักษณะคล้ายกับติดสารเสพติด เป็นอุปสรรคสำคัญต่อการพัฒนาสมอง พัฒนาการ และพฤติกรรมของเด็ก ส่วนใหญ่ติดจากการเล่นเกมผ่านอินเทอร์เน็ต

โดยมีอาการสำคัญ ดังนี้

1.ใช้เวลาเล่นนานเกินไป

2.ขาดการควบคุมตนเองในการใช้ชีวิตปกติ เช่น การกิน การนอน

3.เสียหน้าที่การเรียนและการงาน