ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด

    

ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2561 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู โรงพยาบาลสิชล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดเอกสาร n4506.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 477)