3 ขั้นตอน ฝึกสมาธิ ช่วยคลายเครียดและลดโรค

    

3 ขั้นตอน ฝึกสมาธิ ช่วยคลายเครียดและลดโรค ฝึกหยุดความคิด ฝึกจัดการความคิดที่เกิดขึ้นมาในใจ ฝึกจัดการความง่วงจากจิตที่เริ่มสงบ ช่วงเวลาในการฝึกสมาธิที่ดีที่สุดคือ เช้าตรู่ หรือก่อนนอน เนื่องจากสงบ ด้วยความปรารถนาดี จาก กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติต โรงพยาบาลสิชล ติดต่อปรึกษาปัญหาสุขภาพจิต โทร. 075-535630 ถึง 4 ต่อ 122