ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

    

ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2561 เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดเอกสาร n4496.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 981)