ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

    

ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2561 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดเอกสาร n4495.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 687)