ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

    

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือก ลงวันที่ 23 สิงหาคม  2561 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

ดาวน์โหลดเอกสาร n4492.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 1129)