ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช

    

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สังกัดโรงพยาบาลสิชล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 10 อัตรา ระยะเวลารับสมัคร 16-22 สิงหาคม 2561 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดเอกสาร n4486.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 883)