ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

    

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดฝ่ายบริหารทั่วไป กลุ่มอำนวยการ โรงพยาบาลสิชล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งแต่วันที่ 7 - 14 สิงหาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดเอกสาร n4484.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 817)