รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) รายวัน ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขและเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

    

ประกาศโรงพยาบาลสิชลเรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) รายวัน ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขและเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ให้มารายงานตัวและปฏิบัติงานในวันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 น. ณ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 สำนักบริหาร อาคารสนับสนุนบริการสุขภาพ รพ.สิชล

ดาวน์โหลดเอกสาร n4483.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 906)