ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) รายวัน ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

    

ประกาศโรงพยาบาลสิชล เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) รายวัน ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 4 อัตรา ให้ไปรายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้างและปฏิบัติงานในวันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 น. ณ กลุ่มงานทรัพยากรบุคค ตามรายละเอียดแนบท้าย

ดาวน์โหลดเอกสาร n4481.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 735)