โรงพยาบาลสิชลเปิดให้บริการชำระค่ารักษาพยาบาลโดยใช้บัตรเดบิตและบัตรเครดิต

    

โรงพยาบาลสิชลเปิดให้บริการชำระค่ารักษาพยาบาลโดยใช้บัตรเดบิตและบัตรเครดิต
ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป 
สอบถามรายละเอียดโทร 075-535630-4 ต่อ 172