รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

    

ด้วยโรงพยาบาลสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อมุ่งเน้นการป้องกันการทุจริตให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ

ดาวน์โหลดเอกสาร n1448.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 478)