กำหนดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

    

โรงพยาบาลสิชล ได้มีการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ โรงพยาบาลสิชล ณ ห้องกลุ่มงานบริหารทั่วไป งานนิติการ โรงพยาบาลสิชล

รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดเอกสาร n1436.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 578)