คำสั่งแต่งตั้งกลุ่มบุคลากรรณรงค์เพื่อเสริมสร้างการบริหารงานที่โปร่งใสของโรงพยาบาลสิชล ประจำปีงบประมาณ 2561

    

โรงพยาบาลสิชล ได้แต่งตั้งกลุ่มบุคลากรรณรงค์เพื่อเสริมสร้างการบริหารงานที่โปร่งใสของโรงพยาบาลสิชล ประจำปีงบประมาณ 2561

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดเอกสาร n1434.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 433)