ประกาศสืบราคาเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ จำนวน 389 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2561

    

ด้วยโรงพยาบาลสิชลได้จัดให้มีการดำเนินการสืบราคาเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ ภายใต้นโยบายคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัดโรงพยาบาลสิชล ประจำปีงบประมาณ 2561 

โดยมีกำหนดการ

ยื่นซอง ภายในวันที่ 7 มีนาคม 2561 ระหว่างเวลา 09.00 - 16.00น. ณ คลังเวชภัณฑ์ โรงพยาบาลสิชล

สืบราคา วันที่ 8 มีนาคม  2561 ระหว่างเวลา  09.00 - 16.00น. ณ ห้องประชุม 3 โรงพยาบาลสิชล

รายละเอียดเพิ่มเติม ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดเอกสาร n2414.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 815)