ประกาศสืบราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะ 2 รายการ

    

ประกาศสืบราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ ดังนี้

      1) รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี จำนวน 7 คัน 

      2) รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา 

จึงขอความร่วมมือเสนอราคา เเละคุณลักษณะครุภัณฑ์ดังกล่าว เพื่อประกอบการพิจารณาในการจัดซื้อ

โดยเเจ้งกลับงานพัสดุ โรงพยาบาลสิชล ภายในวัน เเละเวลาที่กำหนด

ดาวน์โหลดเอกสาร n2408.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 616)