ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ขายทอดตลาดเครื่องเอกซเรย์ จำนวน 1 เครื่อง

    

ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป ประจำปี 2560 ของโรงพยาบาลสิชล

ดาวน์โหลดเอกสาร n1407.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 504)