ประกาศสืบราคาครุภัณฑ์การเเพทย์ จำนวน 1 รายการ

    

ประกาศสืบราคาครุภัณฑ์การเเพทย์ จำนวน 1 รายการ ดังนี้

- เครื่องช่วยหายใจควบคุมด้วยปริมาตรชนิดเคลื่อนย้ายได้ จำนวน 4 เครื่อง

จึงขอความร่วมมือเสนอราคา เเละคุณลักษณะครุภัณฑ์ดังกล่าว เพื่อประกอบการพิจารณาในการจัดซื้อ

โดยเเจ้งกลับงานพัสดุ โรงพยาบาลสิชล ภายในวัน เเละเวลาที่กำหนด

ดาวน์โหลดเอกสาร n2406.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 632)