ประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจผ่าตัดนิ่วในท่อไตแบบโค้งงอได้วีดีทัศน์ และเครื่องเลเซอร์สำหรับยิงสลายนิ่วผ่านกล้อง

    

โรงพยาบาลสิชล ได้ประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจผ่าตัดนิ่วในต่อไตแบบโค้งงอได้วีดีทัศน์ จำนวน 1 ชุด และเครื่องเลเซอร์สำหรับยิงสลายนิ่วผ่านกล้อง จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคา