ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

    

ด้วยจังหวัดนครศรีธรรมราช โดย โรงพยาบาลสิชล มีความประสงค์จะซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จึงขอนำร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ จำนวน 1 รายการมาเผยแพร่ ก่อนใช้ร่างประกาศคุณลักษณะฯ ตามประกาศดังกล่าว ดำเนินการจัดหาต่อไป

วันที่ประกาศ: 30/11/2560

วันสิ้นสุดประกาศ/รับฟังคำวิจารณ์: 06/12/2560 เวลา 16.30 น.

ประกาศเมื่อ 30 พ.ย. 2560

ประกาศเมื่อ 06 ธ.ค. 2560

 

ดาวน์โหลดเอกสาร n2391.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 655)