ร่าง ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช

    

ร่างประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช ซื้อกล้องส่องตรวจผ่าตัดนิ่วในท่อไตแบบโค้งงอได้วีดีทัศน์ จำนวน 1 ชุด และเครื่องเลเซอร์สำหรับยิงสลายนิ่วผ่านกล้อง จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลดเอกสาร n3389.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 590)