ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการจ้างทำความสะอาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

    

จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย โรงพยาบาลสิชล  มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างโครงการจ้างทำความสะอาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 1 งาน

ผู้สนใจสามารถดาวห์โหลดเอกสารการประกวดได้ตามวัน เวลา ที่กำหนดไว้ในประกาศ

ประกาศเมื่อ 16 พ.ย. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร n3381.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 504)