ประกาศเชิญชวน จ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

    

จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย โรงพยาบาลสิชล  มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 งาน

ดาวน์โหลดเอกสาร n3368.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 566)