ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

    

          ด้วยจังหวัดนครศรีธรรมราช โดย โรงพยาบาลสิชล มีความประสงค์จะจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จึงขอนำร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ มาเผยแพร่ก่อน ใช้ร่างประกาศคุณลักษณะฯ ตามประกาศดังกล่าว ดำเนินการจัดหาต่อไป

วันที่ประกาศ: 30/10/2560

วันสิ้นสุดประกาศ/รับฟังคำวิจารณ์: 02/11/2560 เวลา 16.30 น.

 

 

ดาวน์โหลดเอกสาร n3360.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 697)