ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันชนิดความถี่สูง สำหรับทารกแรกเกิดน้ำหนักตัวไม่เกิน 20 กิโลกรัม จำนวน 2 เครื่อง

    

จังหวัดนครศรีธรรมราช มีความประสงค์ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันชนิดความถี่สูง สำหรับทารกแรกเกิดน้ำหนักตัวไม่เกิน 20 กิโลกรัม จำนวน 2 เครื่อง

ดาวน์โหลดเอกสาร n3358.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 485)