ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการคัดเลือกประเมินสมรรถนะ

    

ประกาศโรงพยาบาลสิชล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการคัดเลือกประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่งพนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค

กำหนดการ และรายละเอียดเพิ่มเติม ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดเอกสาร n4300.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 543)