ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการคัดเลือกประเมินสมรรถนะ

    

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการคัดเลือกประเมินสมรรถนะในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ผู้ช่วยช่างทั่วไป และพนักงานรักษาความปลอดภัย 
ตามรายละเอียดแนบท้าย

ดาวน์โหลดเอกสาร n4299.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 663)