รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ตำแหน่งเผู้ช่วยแพทย์แผนไทย (ด้านการนวดไทย) จำนวน 2 อัตรา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้-16 มิ.ย. 60

    

ประกาศโรงพยาบาลสิชล เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)
ตำแหน่งเผู้ช่วยแพทย์แผนไทย (ด้านการนวดไทย) จำนวน 2 อัตรา
สมัครด้วยตนเอง ได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 อาคารสนับสนุนบริการสุขภาพ โรงพยาบาลสิชล
โทร. 075-535630-4 ต่อ 166 170 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้-16 มิ.ย. 2560 ในวัน และเวลาราชการ
ตามเอกสารแนบท้าย

ดาวน์โหลดเอกสาร n4291.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 603)