ประกาศโรงพยาบาลสิชล เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งผู้ช่วยช่างทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 อัตรา

    

ประกาศโรงพยาบาลสิชล เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)
ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 2 อัตรา
ตำแหน่งผู้ช่วยช่างทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 อัตรา
สมัครด้วยตนเอง ได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 อาคารสนับสนุนบริการสุขภาพ โรงพยาบาลสิชล
โทร. 075-535630-4 ต่อ 166 170 รับสมัครตั้งแต่ 4-19 พฤษภาคม 2560 ในวัน และเวลาราชการ
ตามเอกสารแนบท้าย

ดาวน์โหลดเอกสาร n4288.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 807)