รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 20 อัตรา

    

ประกาศโรงพยาบาลสิชล เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)                            ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 20 อัตรา

สมัครด้วยตนเอง ได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 อาคารสนับสนุนบริการสุขภาพ โรงพยาบาลสิชล โทร. 075-535630-4 ต่อ 166 170 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป ในวัน และเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม (ตามเอกสารแนบ)

ดาวน์โหลดเอกสาร n4275.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 661)