รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

    

 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคล ลงวันที่ 5 มิ.ย. 2567 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ตามรายละเอียดแนบท้าย

ดาวน์โหลดเอกสาร n42000_.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 170)