รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา (ภารกิจด้านบริการทันตกรรม)

    

โรงพยาบาลสิชล ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ภารกิจด้านบริการทันตกรรม) จำนวน 1 อัตรา 

รับสมัครระหว่างวันที่ 4 - 10  มิถุนายน  2567 (ในวันและเวลาราชการ)

ตามรายละเอียดแนบท้าย

 

ดาวน์โหลดเอกสาร n41991_.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 252)