รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะฯ เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (กลุ่มงานประกันสุขภาพ)

    

รพ. สิชลประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะฯ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) รายวัน

ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (กลุ่มงานประกันสุขภาพ)

สอบวันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2567

เวลา 08.30 น. กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 สำนักบริหาร

ดาวน์โหลดเอกสาร n41987_.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 103)