รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา

    

ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงวันที่ 17 พ.ค. 67 ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครระหว่างวันที่ 27-31 พ.ค. 2567 ในวัน และเวลาราชการ ตามรายละเอียดแนบท้าย

ดาวน์โหลดเอกสาร n41983_.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 50)