รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) รายวัน ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข (กลุ่มงานประกันสุขภาพ) จำนวน 1 อัตรา

    

โรงพยาบาลสิชล ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

ตำแหน่งนักวิชากาสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา 

รับสมัครระหว่างวันที่ 13 - 17  พฤษภาคม  2567 (ในวันและเวลาราชการ)

ตามรายละเอียดแนบท้าย

ดาวน์โหลดเอกสาร n41977_.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 189)