ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์สำหรับงานศัลยกรรมกระดูก จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

    

                    ด้วยจังหวัดนครศรีธรรมราช โดย โรงพยาบาลสิชล มีความประสงค์จะซื้อครุภัณฑ์การแพทย์สำหรับงานศัลยกรรมกระดูก  จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามประกาศดังกล่าว ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ เพื่อดำเนินการจัดซื้อต่อไป

ดาวน์โหลดเอกสาร n31975_.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 13)