รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะฯ เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายวัน ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย

    

รพ. สิชลประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะฯ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายวัน

ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย

สอบวันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2567

เวลา 08.30 น. กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 สำนักบริหาร

ดาวน์โหลดเอกสาร n41972_.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 160)