รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายวัน ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 2 อัตรา

    

โรงพยาบาลสิชล ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายวัน

ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 2 อัตรา 

รับสมัครระหว่างวันที่ 22 - 26 เมษายน 2567 (ในวันและเวลาราชการ)

ตามรายละเอียดแนบท้าย

ดาวน์โหลดเอกสาร n41958_.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 129)