ขยายระยะเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) รายวัน ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์

    

โรงพยาบาลสิชล ประกาศขยายระยะเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) รายวัน

ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา

ถึงวันที่ 22  เมษายน 2567

ดาวน์โหลดเอกสาร n41954_.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 221)