รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา (กลุ่มงานบริหารทั่วไป)

    

โรงพยาบาลสิชล ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา 

รับสมัครระหว่างวันที่ 3 - 10 เมษายน 2567 (ในวันและเวลาราชการ)

ตามรายละเอียดแนบท้าย

ดาวน์โหลดเอกสาร n41950_.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 244)