รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 3 อัตรา

    

โรงพยาบาลสิชล ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (กลุ่มงานประกันสุขภาพ) จำนวน 1 อัตรา 

ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (กลุ่มภารกิจด้านบริการทันตกรรม) จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (กลุ่มงานจิตเวช) จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (กลุ่มการพยาบาลจิตเวช) *รับเฉพาะเพศชาย จำนวน 1 อัตรา

ตามรายละเอียดแนบท้าย

ดาวน์โหลดเอกสาร n41934_.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 414)