รายงานผลการดำเนินงานตามเผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรมของชมรมจริยธรรม ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

    

รายงานผลการดำเนินงานตามเผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรมของชมรมจริยธรรมในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

ดาวน์โหลดเอกสาร n11927_.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 72)