รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานประจำตึก

    

โรงพยาบาลสิชล ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

ตำแหน่งพนักงานประจำตึก จำนวน 1 อัตรา 

ตามรายละเอียดแนบท้าย

ดาวน์โหลดเอกสาร n41893_.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 397)