รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะฯ เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี และตำแหน่งพนักงานเปล

    

รพ. สิชลประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะฯ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะบุคคล

เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) รายวัน

ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา 

ตำแหน่งพนักงานเปล จำนวน 4 อัตรา

กำหนดวัน เวลา และสถานที่ ตามรายละเอียดแนบท้าย

สอบวันที่ 5 มกราคม  2567

ดาวน์โหลดเอกสาร n41874_.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 207)