รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งนักวิชาการสาธาณสุข จำนวน 5 อัตรา

    

โรงพยาบาลสิชล ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 5 อัตรา 

ตามรายละเอียดแนบท้าย

ดาวน์โหลดเอกสาร n41860_.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 768)