ขยายระยะเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) รายวัน ตำแหน่งพนักงานเปล จำนวน 4 อัตรา และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา

    

โรงพยาบาลสิชล ประกาศขยายระยะเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) รายวัน

ตำแหน่งพนักงานเปล จำนวน 4 อัตรา

ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา 

ถึงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร n41858_.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 136)