ขยายระยะเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) รายวัน ตำแหน่งนักวิชาการสถิติ จำนวน 1 อัตรา

    

โรงพยาบาลสิชล ประกาศขยายระยะเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) รายวัน

ตำแหน่งนักวิชาการสติถิ จำนวน 1 อัตรา 

ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร n41848_.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 134)