รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะฯ ครั้งที่ 2 (โดยวิธีสอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป และตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา

    

โรงพยาบาลสิชล ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามรรถ ทักษะ สมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน)

และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ครั้งที่ 2 (โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์) 

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา

ขอให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก (สอบสัมภาษณ์ ) ในวันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพัสดุ ชั้น 3 รพ. สิชล

ดาวน์โหลดเอกสาร n41844_.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 200)