ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป จำนวน 122 รายการ

    

                       ด้วย โรงพยาบาลสิชล จะประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป จำนวน 122 รายการ ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดเอกสาร n31843_.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 124)